Kivi pieneksi nopeasti ja turvallisesti

Aloi­tin työs­ken­te­lyn lou­hin­ta-alal­la vuon­na 2010 apu­poi­ka­na. Opet­te­lin poraa­maan, jon­ka jäl­keen menin panos­ta­ja­kurs­sil­le Amie­dul­le Hel­sin­kiin, jon­ka jäl­keen työs­ken­te­lin viral­li­ses­ti panostajana.

Poraan ja panos­tan saman­ai­kai­ses­ti, joten työ­ni hoi­tuu nopeas­ti. Vuon­na 2014 kävin yli­pa­nos­ta­jan kurs­sin Hel­sin­gis­sä, jon­ka jäl­keen toi­min räjäy­tys­työn­joh­ta­ja­na aina huh­ti­kuul­le 2017, jol­loin perus­tin oman toi­mi­ni­men Tmi T.Kyöttinen.

Elo­kuus­sa 2018 vaih­doin yri­tys­muo­don osakeyhtiöksi.